برای دانلود هر کدام از پلاگین های نرم افزار سیتریکس، روی نام آن کلیک بفرمایید.

پلاگین های سیتریکس برای ویندوز
پلاگین CitrixWorkSpace
پلاگین XenAppweb (سازگار با سیتریکس نسخه 4 و بالاتر)
پلاگین Citrix Online Plug-in Full نسخه 12.3.0.8
پلاگین Citrix Online Plug-in Web نسخه 11
پلاگین Citrix Receiver
پلاگین Citrix Receiver 4.2.100
پلاگین ica32 (سازگار با سیتریکس نسخه 4)
پلاگین آفلاین سیتریکس Citrix Offline Plug-in نسخه 6.0.2
پلاگین CitrixPDFPrinter

پلاگین سیتریکس برای اندروید
پلاگین سیتریکس رسیور Citrix Receiver نسخه v34MR2برای اندروید
پلاگین سیتریکس رسیور Citrix Receiver نسخه 3.6 برای اندروید

پلاگین های سیتریکس برای Mac
پلاگین Mac Os X برای نسخه 10.4 یا بعد تر (سازگار با سیتریکس نسخه 4)
پلاگین Citrix Receiver برای سیستم عامل Mac نسخه 11.8.2
پلاگین آنلاین برای سیستم عامل Online Plug-in for Mac
ابزارهای مورد نیاز
ReceiverCleanupUtility