برای دانلود هر کدام از پلاگین های نرم افزار سیتریکس، روی نام آن کلیک بفرمایید.

پلاگین های سیتریکس برای ویندوز

پلاگین CitrixWorkspace

پلاگین Citrix Receiver

پلاگین XenAppweb (سازگار با سیتریکس نسخه 4 و بالاتر)

پلاگین Citrix Online Plug-in Full نسخه 12.3.0.8پلاگین Citrix Online Plug-in Web نسخه 11

پلاگین  Citrix Receiver نسخه 13.9

پلاگین ica32 (سازگار با سیتریکس نسخه 4)

پلاگین آفلاین سیتریکس Citrix Offline Plug-in نسخه 6.0.2پلاگین CitrixPDFPrinter

پلاگین سیتریکس برای اندروید
پلاگین سیتریکس رسیور Citrix Receiver نسخه v34MR2برای اندروید

پلاگین سیتریکس رسیور Citrix Receiver نسخه 3.6 برای اندروید

پلاگین های سیتریکس برای Mac
پلاگین Mac Os X برای نسخه 10.4 یا بعد تر (سازگار با سیتریکس نسخه 4)

پلاگین Citrix Receiver برای سیستم عامل Mac نسخه 11.8.2

پلاگین آنلاین برای سیستم عامل Online Plug-in for Mac

ابزارهای مورد نیاز

ReceiverCleanupUtility