در این بخش قصد داریم به دیدگاه راهبردی شرکت سیتریکس Citrix و اهداف این شرکت در دستیابی به امن ترین دسترسی در شبکه بپردازیم.

بهتر کار کنیم، بهتر زندگی کنیم

در شرکت سیتریکس ارزش فناوری با این معیار سنجیده می شود که چقدر فناوری می تواند به مردم سود برساند. بنابراین ارزش فناوری به این بر می گردد که مردم چه نیازی دارند و در قبال برآورده شدن نیازشان چه چیزهایی به دست می آورند. این دیدگاه باعث شده است تا شرکت سیتریکس بر راهکارهای دورکاری و دسترسی به نرم افزارها از هر جایی تمرکز کند. این راهکار سبب می شود که کاربران هر کجا که می روند بتوانند به راحتی به نرم افزارها و فایل های مورد نیازشان دسترسی امن داشته باشند و در نتیجه بهتر کار کنند.

در عصر جدید کار در یک محل مشخص معنی خود را از دست داده است. کار آن چیزی است که شما آن را هر کجا که الهام بگیرید، بخواهید یا نیاز باشد انجام می دهید. این تعریف از کار برای مردم، IT و کسب و کارها بهتر است. این دیدگاه راهبردی شرکت سیتریکس Citrix در مورد کار، سبب شده است که زندگی هر روز هزاران سازمان در چهار گوشه جهان تغییر کند. آن چه سیتریکس انجام می دهد تغییر نوع بازی نیست بلکه تغییر زندگی (والبته افزایش سطح کیفی) مردم است.
دانلود نسخه PDF دیدگاه راهبردی شرکت سیتریکس
هر گونه کپی برداری بدون مجوز کتبی از شرکت مهندسی شبکه وانیا و ذکر نام سایت www.VaniaCo.com می تواند منجر به پیگرد قانونی گردد.”