فناوری Eset Anti-Phishing (آنتی فیشینگ) چیست؟

فناوری Eset Anti-Phishing (آنتی فیشینگ) شما را در برابر سایت های جعلی که خودشان را به عنوان سایت اصلی معرفی می کنند و قصد دزدیدن پسوردها، اطلاعات بانکی و دیگر اطلاعات مهم را دارند، محافظت می کند.  وقتی رایانه یک کاربر می خواهد به یک وب سایت (URL) متصل شود، سامانه های Eset آن را با لیست سایت های Phishing شناخته شده مقایسه می کند. اگر سایت مورد نظر جعلی باشد، اتصال به آن قطع شده و یک پیام هشدار نمایش داده می شود. در این زمان، پیش روی کاربر این گزینه خواهد بود که با پذیرفتن ریسک به عهده خودش پیش رفته و سایت را باز کند یا URL مورد نظر را به شرکت Eset به عنوان یک هشدار برای بررسی معرفی کند.

Eset_Anti-Phishing_VaniaCo.com
به روز رسانی پایگاه داده Anti-Phishing
پایگاه داده فناوری Eset Anti-Phishing (آنتی فیشینگ) توسط Eset به صورت منظم به روزآوری شده  و رایانه های کاربران هر 20 دقیقه یک بار درباره تهدیدات فیشینگ اطلاع رسانی می شوند.
مکانیزم اجرای آنتی فیشینگ کمپانی Eset
در راستای دستیابی به این هدف مشخص، بخش آنتی فیشینگ شرکت Eset، الگوریتم های پیشگیرانه مشخصی را اجرا می کند. این الگوریتم ها طراحی ظاهر وب سایت ها را بررسی می کنند تا آن هایی را که قصد فریب کاربران را با تقلید وب سایت های اصلی همتایشان دارند بیابند. برای نمونه، این الگوریتم ها برای یافتن فرم های بانکی اینترنتی جعلی استفاده می شوند.

محصولاتی که از Anti-Phishing استفاده می کنند
فناوری آنتی فیشینگ در محصولات زیر استفاده می شود:
ESET products For Home
ESET Endpoint Security For Windows
ESET Endpoint Antivirus For Windows
ESET Endpoint Security for OS X
ESET Endpoint Antivirus for OS X
ESET Endpoint Security for Android
ESET File Security for Microsoft Windows Server

تهیه و ترجمه: شیما میرویس