تجربه حضور در بیشتر از 350 شرکت مشتری و ارایه خدمات گوناگون در نصب و راه اندازی و پیاده سازی و نگهداری سرویس های مختلف شبکه، سبب شده است که مهندسی شبکه وانیا خدمات پشتیبانی شبکه و نگهداری آن را به عنوان یک شاخه موفق کاری هم چنان ادامه دهد. سطح رضایت مشتریان سبب شده است که همکاران ما با انگیزه دو چندان و با لذت هر چه بیشتر در مسیر خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه های کامپیوتری گام بردارند.

خدمات پشتیبانی شبکه متناسب با نیاز شما

ما برای هر مشتری، خدمات  مورد نیاز او را می سنجیم و طرحی را که به او پیشنهاد خواهیم داد ممکن است خدمات شبکه موردی، دوره ای یا به شکل استقرار کارشناس در محل مشتری به صورت تمام وقت باشد. هم چنین طرح پیشنهادی برای قرارداد خدمات پشتیبانی شبکه می تواند ابزارها یا روش گوناگونی را پیشنهاد دهد، مانند خدمات پشتیبانی شبکه به صورت تلفنی، راه دور و مراجعه حضوری.
در نهایت هدف این است که بهترین خدمات شبکه را با مناسب ترین قیمت به هدف جلب رضایت حداکثری شما ارایه دهیم.
ارایه خدمات پشتیبانی شبکه در چارچوب SLA
مهندسی شبکه وانیا قراردادهای پشتیبانی شبکه را به صورت توافق نامه سطح سرویس یا SLA ارایه می دهد. قرادادهای خدمات پشتیبانی شبکه به صورت SLA نشانه تعهد ما برای ارایه خدمات به صورت مکتوب و کمی است. قرارداهای پشتیبانی شبکه که به شکل توافق نامه سطح سرویس بسته می شوند، نشان می دهد که کارفرما دقیقا برای چه چیزی و چه سطح کیفی و کمی از خدمات هزینه می کند.
سایر ویژگی های خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه مهندسی شبکه وانیاپشتیبانی_شبکهثبت رخدادها و ارایه گزارش دوره ای خدمات ارایه شده
تهیه و تحویل مستندات شبکه
پاسخگویی و رفع مشکلات در کوتاه ترین زمان
کنترل امنیت اطلاعات و شبکه
ارایه خدمات توسط کارشناسان مجرب در چند لایه
نگهداری و تعمیرات پشگیرانه
ارایه خدمات به صورت راه دور و حضوری
بررسی و نیاز سنجی سرویس های IT
بهینه سازی شبکه
پایش مستمر شبکه
مشاوره برای توسعه سرویس ها
ارایه سطح های خدمات پشتیبانی متناسب با هر شرکت