ساعت کاری

شنبه تا چهارشنبه ۱۷:۰۰ – ۸:۳۰

پنجشنبه ۱۳:۰۰ – ۸:۳۰

شماره تماس

(۰۲۱) ۴۴۰ ۲۴ ۷۵۰

(۰۲۱) ۴۴۰ ۲۴ ۶۹۰

آدرس

جنت آباد مرکزی، خیابان شاهین شمالی، بالاتر از مخبری، نبش کوچه چهارم، پلاک ۳۸، واحد ۵