Nework Support

برنامه ریزی و مدیریت سیستم های پشتیبان گیری از منابع، کنترل امنیت اطلاعات و شبکه ، مدیریت پهنای باند اینترنت در شبکه های کامپیوتری، مستند سازی منابع و وضعیت موجود شبکه، پشتیبانی ، نرم افزار، سخت افزار، نصب و نگهداری تمامی سرویس های مایکروسافت(VMware , Citrix , Cisco , Mikrotik و……)

مزایای Network Support

 • - قراردادهای پشتیبانی در چارچوب توافق نامه سطح سرویس(SLA).
 • - ثبت رخدادها و ارائه گزارش دوره‌ای خدمات ارائه شده.
 • - تهیه و تحویل مستندات شبکه.
 • پاسخگویی و رفع مشکلات در کوتاه ترین زمان.
 • - کنترل امنیت اطلاعات و شبکه.
 • - ارائه خدمات توسط کارشناسان مجرب در چند لایه.
 • - نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه.
 • - ارائه خدمات به صورت راه دور و حضوری.
 • - بررسی و نیاز سنجی سرویس های IT.
 • - ارائه طرح های خدمات پشتیبانی متناسب با هر شرکت.
 • - بهینه سازی شبکه.
 • - پایش مستمر شبکه.
 • - مشاوره برای توسعه سرویس ها.