تفاوت Eset NOD32 Antivirus و Eset Smart Security به شرح زیر است:

                          نام فارسی :آنتی ویروس است نود                                      32اسمارت سکیوریتی است

نام انگلیسی: &Eset NOD32 Antivirus                                      Eest Smart Security

Antivirus & Antispyware                            دارد                                                                      دارد

Anti-Phishing                                            دارد                                                                     دارد

Removable Media Control                          دارد                                                                      دارد

Full-screen Mode                                       دارد                                                                      دارد

Cloud-Powered Scanning                            دارد                                                                      دارد

Social Media Scanner                                 دارد                                                                       دارد

Eset Cybersecurity  Educatin                      دارد                                                                       دارد

Free U.S.-based support                           دارد                                                                        دارد

Personal Firewall                                      دارد

Parental Control                                       دارد

Anti-Theft                                                دارد

Antispam                                                  دارد